Обновување на застарени хидротехнички услови(постари од две години)

За деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2

Цена: 1.800 денари + ДДВ 18% = 2.124 денари

    1. Плати


      (Дозволени формати за документи:jpg,gif,doc,docx,pdf,zip,rar,txt)