Обновување на застарени хидротехнички услови (постари од две години)

За индивидуални објекти до 400 m2

Цена: 900 денари + ДДВ 18%=1.062 денари

    1. Плати


      (Дозволени формати за документи:jpg,gif,doc,docx,pdf,zip,rar,txt)