Корисничка подршка

Телефон: 02 3073010 одберете 4 локал 740
Е-пошта: e-uplati@vodovod-skopje.com.mk